منو

نشان ها و گواهینامه ها

خط مشی کیفیت شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم:

شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم

دیدگاه ما خلق ارزش های به یاد ماندنی است . در این اثناء ، مشتریان ما میدانند که حفظ محیط زیست ، تنها با تولیدات سازگار این برند برتر امکان پذیر است .

کارکنان شایسته ، تولیدات متنوع شرکت ، کیفیت بالای محصول از بزرگترین افتخارات و انگیزش شرکت در پایبندی به تعهدات فی مابین با مشتریان است .

در راستای همین خط مشی، خانواده نوآوران صنعت الکترونیک قم، با لطف خداوند متعال نایل به دریافت گواهی نامه ها و تقدیرنامه های متعددی از سازمان ها و ارگان های بین المللی و کشوری شده است که در قسمت ذیل می توانید چند تعداد از این گواهینامه ها و نشان ها را مشاهده نمایید.

 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
 • شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم