منو

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی

تلفن:
021-88544414-17
خط مستقیم فروش :
            021-88544418  
دورنگار:
021-88756878
ایمیل:
واحد فروش: sales@nosel.net
روابط عمومی: info@nosel.net
واحد بازرگانی: commerce@nosel.net
آدرس:
تهران، خیابان شهید بهشتی
خیابان شهید مفتح، خیابان دهم
شماره 1، طبقه چهارم، واحد 16
کروکی نشانی شرکت نوآوران صنعتی الکترونیک قم

کارخانه شماره یک

تلفن:
025-33342243
دورنگار:
025-33342238
آدرس:
جاده قدیم قم
شهرک صنعتی شکوهیه، فاز 1
بلوار آیت ا.. خامنه ای
خیابان مینا دهم، قطعه 498

کارخانه شماره دو

تلفن:
025-33343171-4
دورنگار:
025-33343175
آدرس:
جاده قدیم قم
شهرک صنعتی شکوهیه، فاز 2
بلوار شهید همت، فرعی چهارم
قطعات 456 و 455KH

فرم تماس با ما

  • پر کردن فیلدهای * ستاره دار الزامی است.
  • دریافت شماره تماس و ایمیل شما، تنها به منظور پاسخگویی و تسریع این امر است.