منو

نمایشگاه داخلی

نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

مکان:
محل دائمی نمایشگاههای تهران
زمان:
17 الی 20، آبان ماه 1393
  • نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
  • نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
  • نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
  • نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران