منو

اخبار

                   

                      شرکت نوآوران صنعت الکترونیک 


 

پانزدهمين دوره نمايشگاه بين المللي در تاريخ 17 الي 20 آبان ماه 1394 در

محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار گردید.