منو

لامپ های لوتوس

لامپ کم مصرف لوتوس 11 وات برجیس

11 وات لوتوس

توان 11w جریان 70mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 60w
لامپ کم مصرف لوتوس 15 وات برجیس

15 وات لوتوس

توان 15w جریان 90mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 80w
لامپ کم مصرف لوتوس 32 وات برجیس

32 وات لوتوس

توان 32w جریان 220mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 150w
لامپ کم مصرف لوتوس 45 وات برجیس

45 وات لوتوس

توان 45w جریان 320mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 200w
لامپ کم مصرف لوتوس 75 وات برجیس

75 وات لوتوس

توان 75w جریان 500mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 300w
لامپ کم مصرف لوتوس 85 وات برجیس

85 وات لوتوس

توان 85w جریان 580mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 340w
لامپ کم مصرف لوتوس 90 وات برجیس

90 وات لوتوس

توان 90w جریان 600mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 360w
لامپ کم مصرف لوتوس 100 وات برجیس

100 وات لوتوس

توان 100w جریان 600mA
عمر مفید (ساعت) 8000
معدل لامپ رشته ای 410w

دیدگاه ما خلق ارزش های به یاد ماندنی است . در این اثناء ، مشتریان ما میدانند که حفظ محیط زیست ، تنها با تولیدات سازگار این برند برتر امکان پذیر است .

کارکنان شایسته ، تولیدات متنوع شرکت ، کیفیت بالای محصول از بزرگترین افتخارات و انگیزش شرکت در پایبندی به تعهدات فی مابین با مشتریان است .